Hlásenie závady na zariadení

Hlásenie chyby na zariadení

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Polia, ktoré je nutné vyplniť, sú označené *

Dátum a čas hlásenia:
Typ zariadenia:
Výrobné číslo (PN/EAN) zariadenia:
Meno dodávateľa zariadenia:
Dátum nákupu/dodania:
Sériové číslo (SN) zariadenia:
Popis a prejav chyby (popíšte čo najpodrobnejšie problém):
Adresa umiestnenia zariadenia (ulica, číslo, mesto, PSČ):
Kontakt - telefón/mobil:
Kontakt - fax:
Kontakt - e-mail:
?
Súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári prostredníctvom počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely odstránenia chyby alebo reklamácie a pre účely databázy reklamácií a hlásenia chýb. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje využívané iba anonymne, výlučne pre štatistické účely.
Opíšte text z obrázka.
Opíšte text z obrázka.