O spoločnosti

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. vznikla v roku 2004. Ťažiskom pôsobenia spoločnosti mc.edu, s.r.o. je vzdelávanie v oblasti používania digitálnych technológií (IKT/DT – počítačov, príslušenstva a služieb internetu), poskytovanie služieb a poradenskej činnosti, predaj a implementácia hardware a počítačových systémov súvisiacich so vzdelávaním.

Vzdelávacia činnosť spoločnosti mc.edu, s.r.o. je organizovaná formou projektov, unikátnych riešení pre klientov každého projektu. Spolupracujeme so stovkami skúsených lektorov – učiteľov a metodikov, ktorí sú vďaka dlhoročnej praxi a bohatým skúsenostiam schopní pripraviť a zrealizovať prakticky akékoľvek školenie zamerané na používanie IKT/DT, a to prakticky kdekoľvek na Slovensku vďaka spolupráci so stovkami školiacich centier na základných a stredných školách, metodicko-pedagogických centrách či školských výpočtových strediskách.

Výhradný dovoz interaktívnych zariadení TRIUMPH BOARD

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. je výhradným dovozcom produktov spoločnosti TRIUMPH BOARD a.s. pre Slovenskú republiku. TRIUMPH BOARD vyrába interaktívnu a prezentačnú techniku známu v celej Európe. Spoločnosť TRIUMPH BOARD pôsobí na európskom trhu so sídlom v Českej republike. Vďaka tomu dokáže poskytovať produkty vysokej kvality za nižšie ceny, ako porovnateľné produkty dovážané z Ameriky. Produkty TRIUMPH BOARD zahŕňajú viaceré typy interaktívnych tabúľ, interaktívne dotykové LCD/PLASMA technológie, hlasovacie zariadenia, tablety a ďalšie produkty. K produktom poskytuje aj široké softvérové vybavenie lokalizované do slovenského jazyka. Webové stránky spoločnosti TRIUMPH BOARD nájdete na adrese http://www.triumphboard.com/cs/.

V rámci práva výhradného dovozu je spoločnosť mc.edu, s.r.o. aj autorizovaným servisným partnerom pre Slovenskú republiku. Na poskytovanie kvalitného servisu máme certifikovaných technikov.

Našu ponuku interaktívnych produktov nájdete v ponuke produktov.

Vzdelávanie učiteľov v oblasti používania IKT v práci učiteľa

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. zrealizovala v spolupráci s Asociáciou projektu Infovek v období december 2004 – december 2006 megaúspešný celoštátny projekt Vzdelávanie učiteľov v oblasti používania IKT v práci učiteľa. V rámci projektu absolvovalo viac ako 53 000 učiteľov slovenských škôl úspešne základný prezenčný kurz používania počítača a internetu na vyučovaní. Viac informácií o projekte nájdete na týchto stránkach v časti Referencie.

E-Learningový portál Škola budúcnosti

Viac než 60 000 aktívnych cieľových používateľov je zapojených do prebiehajúcich projektov E-learningový portál Škola budúcnosti a Elektronické poštové služby s podporou tímovej spolupráce. Vybrané školy, zapojené do týchto projektov, získali podporu v podobe webového portálu, určeného na podporu vzdelávania e-learningovou formou.

Školenia a testovanie v systéme ECDL

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. je od roku 2006 autorizovaným testovacím centrom v systéme ECDL. Disponujeme vlastnou počítačovou učebňou, spĺňajúcou prísne podmienky systému ECDL a spolupracujeme s niekoľkými skúšobnými komisármi, autorizovanými na testovanie v systéme ECDL. Uchádzači o certifikát ECDL majú možnosť absolvovať u nás školenie zamerané na prípravu na testovanie. Viac informácií o ECDL testovaní a školeniach nájdete na týchto stránkach v časti Školenia.