MozaBook CLASSROOM

Učitelia môžu vytvárať svoje vlastné prezentácie alebo premieňať súbory s učebnicami na interaktívne digitálne učebnice len niekoľkými kliknutiami. Digitálne knihy a prezentácie je možné obohatiť o obrázky, kresby a interaktívne 3D scény, ako aj o vlastné pracovné hárky vytvorené pomocou vstavaného editora testov v mozaBooku. Viac ako 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečný spôsob zopakovania a prehĺbenia získaných vedomostí. Softvér podporuje funkcie dotykovej obrazovky, jeho používateľské rozhranie sa dokáže prispôsobiť veľkosti displeja, takže ho možno ľahko používať na interaktívnych monitoroch TRIUMPH BOARD.

Špecifikácia

1200+ interaktívnych scén 3D obsahu kategorizovaných podľa predmetu
Viac ako 1000 vzdelávacích videí kategorizovaných podľa predmetu
100+ nástrojov a hier kategorizovaných podľa predmetu
Importujte dokumenty PDF a premeňte ich na digitálne publikácie
Nástroje na geometrické kreslenie
Editor animácií
Editor obrázkov
Editor testov na vytváranie úloh
Nástroje na kreslenie
38 jazykov

V prípade záujmu o cenovú ponuku na toto zariadenie stačí vyplniť pár údajov nižšie na webovej stránke v žiadosti o cenovú ponuku. Na základe tejto žiadosti Vám bude zaslaná aktuálna cenová ponuka požadovaných produktov.