Školenia k RNA a RSS

V rámci podpory z projektu Infovek bol na slovenské školy dodaný softvér Revelation Natural Art (predstavy z farieb a vzorov) a Revelation Sight & Sound (príbehy z obrazov a zvukov). Spoločnosť mc.edu, s.r.o. pripravila pre záujemcov zo škôl stretnutia/školenia, zamerané na predstavenie a úvod do používania týchto produktov.

Školenia sa uskutočili v nasledujúcich termínoch a mestách:

 • streda 16. 5. 2007
  Nitra:
  Základná škola, Benkova 34
 • štvrtok 17. 5. 2007
  Žilina:
  Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2
 • streda 23. 5. 2007
  Zvolen:
  Základná škola, Námestie mládeže 587/17
 • štvrtok 24. 5. 2007
  Košice:
  Združená stredná škola odevná a textilná, Textilná 1

Školenia boli realizované formou prezentácií a motivačných a ilustračných prednášok v čase od 13:00 do 17:00. Viedli ich autori produktov a ich asistenti: RNDr. Peter Tomcsányi, Mgr. Janka Ondrišková, Mgr. Milan Moravčík.

Školenia boli pre učiteľov bezplatné, výstupom zo školenia nie je udelenie žiadneho certifikátu.