DisplayNote

Spolupráca v reálnom čase a zdieľanie informácii, dokumentov, prezentácií  z jedného zariadenia na všetkých bezdrôtovo pripojených zariadeniach v miestnosti aj kdekoľvek na svete.

DisplayNote transformuje prezentácie pre prednášateľa a účastníkov. Je určený na bezdrôtovú prezentáciu s iPadom alebo Android zariadeniami a zobrazuje obrazovku prednášateľa na všetkých zariadeniach účastníkov. Účastníci môžu vidieť a fotiť prednášateľove snímky prezentácie na svojich zariadeniach a spolupracovať spoločne v reálnom čase, ak im to prednášateľ dovolí.

Spustite DisplayNote a všetko, čo bude na obrazovke prezentátora uvidia všetci účastníci cez svoje pripojené zariadenia. Posielajte zo svojho PC alebo Mac zariadení do iPadov a Android zariadení, notebookov a smartfónov všetko, čo je k prezentácii potrebné. Všetkým ukážte okamžite svoju obrazovku a dovoľte im robiť u seba na zariadeniach zmeny, poznámky alebo vkladať obrázky do vašej prezentácie. V prípade potreby ukážte všetkým obrazovku vybraného účastníka.

S DisplayNote môžete preniknúť do myšlienok všetkých účastníkov. Zvoľte spoluprácu jedného alebo viacerých účastníkov a umožnite im, aby sa mohli podeliť o svoje poznámky a nápady v reálnom čase spoločne s vašou prezentáciou.

Potrebných je len pár kliknutí a všetci sú pripojení a môžu prispievať k prezentácii na svojom zariadení. Perfektné riešenie pre triedy aj konferenčné miestnosti, spolupráca v reálnom čase ešte nikdy nebola jednoduchšia.

Špecifikácia

Bezdrôtové prezentovanie: Kontrolujte svoje PC z iPad alebo Android zariadenia a zdieľajte obsah, poznámky, obrázky, obraz naživo a pozadie s pripojenými účastníckymi zaradeniami.

Udržte si kontrolu: Jedným kliknutím môžete zistiť, ktorí účastníci sú aktívni, posielať súkromné správy, zobraziť účastnícku obrazovku, pozastaviť reláciu/prístup alebo zapnúť spoluprácu.

Získajte spätnú väzbu: Pomocou vstavanej hlasovacej aplikácie sa dá rýchlo a diskrétne zmerať úroveň porozumenia, zhromaždiť okamžitú spätnú väzbu a skontrolovať záujem/pozornosť účastníkov.

Zaznamenajte každý okamih: Zaznamenajte a uložte každý okamih a jedným tlačidlom vytvorte záznam.  Snímky a lekcie môžu byť uložené na zariadenie alebo exportované na internet napr. Dropbox

Personalizované vzdelávanie: Prispôsobte vzdelávanie tým, že každý účastník si môže pridávať vlastné poznámky do snímok prezentácie prednášateľa. Poznámky si môže robiť na každej snímke s vedomím, že kedykoľvek sa môže znovu pripojiť k prednášajúcemu a sledovať jeho výklad.

Zapojte všetkých: Bez ohľadu na prezentáciu, môžu všetci účastníci prispieť tým, že kreslia na obrazovku svojho zariadenia alebo vyberú výstižný obrázok k prezentácii a okamžite ho dajú zdieľať všetkým v miestnosti.

Screen Mirroring: (zrkadlenie obrazovky)Zdieľajte akýkoľvek obsah z vášho PC alebo Mac na študentské zariadenia. Nie je potrebné stráviť čas znovuvytváraním existujúcich lekcií pre všetky tieto rozdielne typy zariadení.

Student polling: (študentské hlasovanie)Rýchlo odhadnite úroveň porozumenia a získajte spätnú väzbu cez kladené otázky pre študentov  a nechajte ich reagovať cez iPad, Android alebo notebook.

Wireless presenting (bezdrôtová prezentácia)Práca pred celou triedou alebo používanie tabeltu na kotrolu vášho PC bezdrôtovo. Použite DisplayNote na vašom zariadení otvorte a píšte do akéhokoľvek obsahu a zdieľajte to s vašou triedou.

Real-time collaboration: (spolupráca v reálnom čase)Teraz vaši študenti môžu prispievať alebo spolupracovať na vašich snímkach pomocou svojich zariadení. DisplayNote dovoľuje vašej triede zdieľať poznámky s kýmkoľvek kto je pripojený na prezentácii.

Personalised notes: (osobné poznámky)Študenti môžu zachytiť vašu prednášku alebo lekciu na ich zariadení a označiť to pri vložení svojich vlastných poznámok bez potreby pre zvlášť aplikáciu na tvorbu poznámok.

Lecture Capture: (záznam z prednášky)Všetko čo student urobí v DisplayNote môže byť uložené na jeho zariadenie. To znamená, že keď prednáška alebo lekcia skončí, oni majú svoje vlastné snímky, svoje poznámky a akúkoľvek skupinu poznámok na jednom mieste.

V prípade záujmu o cenovú ponuku na toto zariadenie stačí vyplniť pár údajov nižšie na webovej stránke v žiadosti o cenovú ponuku. Na základe tejto žiadosti Vám bude zaslaná aktuálna cenová ponuka požadovaných produktov.