Certifikáty

Úspešným absolventom školenia bol po skončení školenia udelený akreditovaný certifikát absolventa školenia. Podmienkou získania certifikátu bolo absolvovanie celého školenia v plnom rozsahu, aktívna práca počas školenia (aktivity sú priebežne hodnotené lektormi školenia) a úspešná verejná obhajoba záverečného projektu.

Akreditovaný certifikát

  • certifikát akreditovaný MŠ SR pod číslom 1618/3422/2005/175/1

Obsah školenia a záverečný projekt boli od počiatku nastavené tak, aby mohli byť neskôr uznané ako súčasť ďalšieho vzdelávania učiteľov (kariérny postup učiteľa).