Projekty k predmetom

V tejto časti nášho webu nájdete niektoré vybrané projekty, ktoré vznikli ako záverečné práce účastníkov školení “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva”.
Jednotlivé projekty sú zatriedené do základných kategórií podľa predmetov, nájdete ich na podstránkach predmetov po kliknutí na niektorý z odkazov v nasledujúcej tabuľke momentálne dostupných predmetov. Konkrétny vybraný projekt si potom môžete stiahnuť kliknutím na jeho názov v stĺpci “názov projektu”.

naposledy pridaný projekt: 19.9.2007 (Vlastiveda, Prírodopis)

Školenia úspešne absolvovali desaťtisíce učiteľov, vzniklo tak obrovské množstvo záverečných projektov a prezentácií, ktorých objem však technicky neumožňuje zverejniť ich v tejto časti portálu všetky. Tipy na zverejnené projekty nám zaslali samotní lektori školení, ktorí projekty veľmi dobre poznajú.