eBeam v škole

Interaktívna tabuľa eBeam je nenápadná sonda v rohu obyčajnej bielej tabule, ktorá po kalibrácii reaguje ako veľká dotyková obrazovka ovládaná interaktívnym perom.
Interaktívna tabuľa eBeam je jednoduchým, cenovo výhodným a priestorovo nenáročným riešením pri zavádzaní interaktívnej výuky do škôl rôzneho stupňa. Ovládanie eBeam je natoľko jednoduché, že neobmedzuje dolnú hranicu veku užívateľov a pokiaľ sa nebojíte, môžete učiť prvé zábavné kroky práce s tabuľou už deti materskej školy.
Tabuľa môže pracovať v rôznych režimoch, tabuľu môžeme využívať rôznymi spôsobmi:

  • eBeam ako “obyčajná” tabuľa, ktorej obsah sa zaznamenáva do počítača, môžeme ju celú alebo jej časť ovládať interaktívnym perom a prostredníctvom internetu jej obsah zdieľať so žiakmi inej triedy alebo školy
  • pomocou dataprojektora môžeme premietať na plochu aj pripravené obrázky ako podklad pre naše ďalšie činnosti, alebo obrázky, na ktorých si budú žiaci precvičovať preberané učivo
  • vynikajúce využitie má eBeam v režime prezentácií – priamo do prezentácie môžu žiaci dopĺňať správne odpovede, triediť a zovšeobecňovať poznatky…
  • v softvérovom prostredí eBeam je možné vyvolať aj WWW stránky a pomocou interaktívneho pera s nimi pracovať ako s myšou
  • pomocou eBeam a netmeetingu je možná interaktívna spolupráca cez internet
  • obraz monitora počítača je možné premietať pomocou projektora priamo na tabuľu, dotykom elektronického pera na premietaný obraz (na tabuli) ovládať menu akéhokoľvek spusteného programu, a takto predvádzať prácu v konkrétnom programe

Interaktívna tabuľa je nielen výborný nástroj s veľkým počtom možností využitia, ale súčasne je aj motivačným nástrojom, vyvoláva záujem žiakov o výučbu, zapája všetkých žiakov, nielen niektorých z nich.