Referencie

Školenie Excel

 • cieľová skupina: zamestnanci spoločnosti ROCHE
 • rozsah: 8 hodín
 • forma: prezenčné školenie

Školenia používateľov systému ITMS

 • cieľová skupina: zamestnanci štátnej a verejnej správy, používatelia systému ITMS
 • rozsah: 21 hodín
 • forma: prezenčné školenie

Vzdelávanie zamestnancov Špeciálnej základnej školy v Malackách

 • témy: MS Office 2007, práca s interaktívnou tabuľou, školenia pre získanie certifikátu ECDL
 • cieľová skupina: učitelia Špeciálnej základnej školy a praktickej školy v Malackách
 • rozsah: rôzne, spolu 80/56/24/56 hodín
 • forma: prezenčné školenia

Vzdelávanie Enterprise Project Management pre zamestnancov NSK

 • cieľová skupina: zamestnanci Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • rozsah: 8 hodín / 24 hodín
 • forma: prezenčné školenie + dištančné (e-learningový portál)

Manažérske zručnosti zamestnancov NSK

 • cieľová skupina: zamestnanci Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • rozsah: 24 hodín
 • forma: prezenčné školenie + dištančné (e-learningový portál)

Efektívna práca štátneho zamestnanca s osobným počítačom

Vzdelávanie ECDL pre zamestnancov NSK

Využitie eBeam a TabletPC v práci učiteľa – školitelia

 • cieľová skupina: lektori školení “Využitie zariadení eBeam a TabletPC v práci učiteľa”
 • rozsah: 8 hodín
 • forma: prezenčné školenie len na pozvánky

Využitie eBeam a TabletPC v práci učiteľa

 • cieľová skupina: učitelia vybraných základných a stredných škôl
 • rozsah: 4 hodiny
 • forma: prezenčné školenia

Školenie k RNA/RSS

 • cieľová skupina: prezentačné školenie učiteľov k softvéru Revelation Natural Art (predstavy z farieb a vzorov) a Revelation Sight & Sound (príbehy z obrazov a zvukov)
 • rozsah: približne 4 hodiny
 • forma: prezenčné školenie realizované formou prezentácií a motivačných a ilustračných prednášok v popoludňajších hodinách samotnými autormi a ich asistentami
 • viac informácií o RNA/RSS…

ECDL pre SHMÚ

ECDL pre rezort MŽP SR

Školenie správcov e-learningového portálu Škola budúcnosti – pilot

 • cieľová skupina: učitelia – správcovia e-learningového portálu zo škôl, zapojených v pilotnej etape projektu Škola budúcnosti (MS Sharepoint, ClassServer)
 • rozsah: 25 hodín
 • forma: prezenčné školenie

Školenie správcov e-learningového portálu Škola budúcnosti

 • cieľová skupina: učitelia – správcovia e-learningového portálu zo škôl, zapojených v projekte Škola budúcnosti (MS Sharepoint, ClassServer)
 • rozsah: 21 hodín
 • forma: prezenčné školenie

IKT v práci učiteľa