NEDOSTUPNÉ

MyScript Stylus

Písanie rukou patrí k intuitívnym spôsobom komunikácie a zadávania textu. MyScript rozpoznáva rôzne štýly rukou písaného textu od tlačeného písma cez kurzívu až po písané písmo, ako sme sa naučili ešte na základnej škole. Rozpoz-náva zároveň písmená, znaky, slová, číslice aj interpunkčné znamienka či matematické symboly.

MyScript Stylus je založený na najnovšej verzii aplikácie, kto-rá poskytuje najvyššiu presnosť na trhu s neprekonateľnou kvalitou v rozpoznávaní jazykov. Rovnako umožňuje aj tvorbu vlastných slovníkov slov, výrazov a skratiek, ktoré pri rozpoz-návaní využíva.

Doplnok kalkulačky v MyScript Stylus umožňuje používateľovi písať komplexné matematické rovnice voľnou rukou. Tieto symboly a číslice kalkulačka rozpozná a zároveň aj vypočíta výsledok v reálnom čase. Ideálny spôsob interaktívnych cvičení a udržania pozornosti žiakov aj pri jednoduchých každodenných výpočtoch.

Špecifikácia

Zadávanie textu do akejkoľvek aplikácie:

textové editory (napr. Word, Writer, WordPad)
tabuľkové procesory (napr. Excel, Calc, Spreadsheets)
e-mailové aplikácie (napr. Outlook, Thunderbird)
webové prehliadače (napr. IE, Chrome, Firefox)
kalendáre (napr. Outlook, Gmail)
slovníky (napr. PC Translator, Google prekladač)
poznámkové bloky (napr. NotePad, OneNote, Journal)
prezentácie (napr. PowerPoint, Impress, Presentations)

Vstupné zariadenia:

Interaktívne dotykové tabule
Prenosné interaktívne systémy
Tablety a dotykové obrazovky
Čítačky elektronických kníh
Mobilné telefóny
Digitálne perá
Interaktívne projektory
Iné zariadenia umožňujúce písanie rukou

V prípade záujmu o cenovú ponuku na toto zariadenie stačí vyplniť pár údajov nižšie na webovej stránke v žiadosti o cenovú ponuku. Na základe tejto žiadosti Vám bude zaslaná aktuálna cenová ponuka požadovaných produktov.