Registrácia produktov BSP

Postup, ako registrovať školské sieťové verzie produktov BSP, dodaných na školy v rámci podpory z projektu Infovek spoločnosťou mc.edu, s.r.o.

Upozornenie