Ako sa prihlásiť

Projekt školení “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva” dával možnosť (nie povinnosť) byť preškolený každému učiteľovi ZŠ alebo SŠ, ktoré sú zapojené do projektu Informatizácie regionálneho školstva – PIRŠ MŠ SR (teda zo ZŠ a SŠ zapojených do projektu Infovek)

Každá škola, ktorej sa projekt školení týkal, bola oslovená spoločnosťou mc.edu, s.r.o. listom s konkrétnou ponukou a informáciami o školeniach.

Určenie termínov a zaradenie účastníkov na konkrétne termíny bolo plne v kompetenciách jednotlivých školiacich centier a ich lektorov. V prípade záujmu o účasť na školení na niektorom školiacom centre záujemcovia kontaktovali priamo príslušné školiace centrum. Zoznam školiacich centier aj zoznam lektorov školení bol dostupný na týchto stránkach.

Upozornenie

Projekt školení “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva” skončil 31. decembra 2006, v súčasnosti už nie sú v rámci tohoto projektu pripravované žiadne ďalšie školenia. Zoznamy školiacich centier a zoznamy lektorov už obsahujú zoznamy škôl a lektorov, spolupracujúcich so spoločnosťou mc.edu, s.r.o. na ďalších projektoch. Kontaktovať ich so žiadosťami o termíny školení v rámci projektu “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva” je preto zbytočné.