O spoločnosti

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. vznikla v roku 2004. Ťažiskom pôsobenia spoločnosti mc.edu, s.r.o. je vzdelávanie v oblasti používania digitálnych technológií (IKT/DT – počítačov, príslušenstva a služieb internetu), poskytovanie služieb a poradenskej činnosti, predaj a implementácia hardware a počítačových systémov súvisiacich so vzdelávaním.

Vzdelávacia činnosť spoločnosti mc.edu, s.r.o. je organizovaná formou projektov, unikátnych riešení pre klientov každého projektu. Spolupracujeme so stovkami skúsených lektorov – učiteľov a metodikov, ktorí sú vďaka dlhoročnej praxi a bohatým skúsenostiam schopní pripraviť a zrealizovať prakticky akékoľvek školenie zamerané na používanie IKT/DT, a to prakticky kdekoľvek na Slovensku vďaka spolupráci so stovkami školiacich centier na základných a stredných školách, metodicko-pedagogických centrách či školských výpočtových strediskách.

Výhradný dovoz interaktívnych zariadení TRIUMPH BOARD

V rámci práva výhradného dovozu je spoločnosť mc.edu, s.r.o. aj autorizovaným servisným partnerom pre Slovenskú republiku. Na poskytovanie kvalitného servisu máme certifikovaných technikov.

Vzdelávanie učiteľov v oblasti používania IKT v práci učiteľa

E-Learningový portál Škola budúcnosti

Viac než 60 000 aktívnych cieľových používateľov je zapojených do prebiehajúcich projektov E-learningový portál Škola budúcnosti a Elektronické poštové služby s podporou tímovej spolupráce. Vybrané školy, zapojené do týchto projektov, získali podporu v podobe webového portálu, určeného na podporu vzdelávania e-learningovou formou.

Školenia a testovanie v systéme ECDL