Archív noviniek príbuzných k „školenie”

Školenia

Základné informácie o ponúkaných školeniach

Školenia k RNA a RSS

Podpora k produktom RNA a RSS – Informácie o zrealizovaných školeniach

Ako sa prihlásiť

Informácie o projekte školení IKT v práci učiteľa – Ako sa prihlásiť

Literatúra

Informácie o projekte školení IKT v práci učiteľa – Literatúra

Certifikáty

Informácie o projekte školení IKT v práci učiteľa – Certifikáty

Osnova školení

Informácie o projekte školení IKT v práci učiteľa – Osnova školení

Cieľové skupiny

Informácie o projekte školení IKT v práci učiteľa – Cieľové skupiny

IKT v práci učiteľa

Informácie o projekte školení IKT v práci učiteľa